Etxebizitza beharra eta ekonomia kolaboratiboa: cohousing fenomenoa. Hegoak Zabalduz,

Montero, M., Etxezarreta, A., Etxebizitza beharra eta ekonomia kolaboratiboa: cohousing fenomenoa. Hegoak Zabalduz, 2022, n. 22, 2022, 29 p.

Abrir documento

Resumen

Idazki honek etxebizitzaren arazo eta eskubideari buruzko berrikuspen eguneratua egiten du. Batetik, diagnosi modura etxebizitzaren merkatuaren analisia eta etxebizitza-politiken bilakaera aztertu dira. Eta ondoren, ikuspegi berritzaileago batetik egin da hurbilpena, ekonomia kolaboratiboaren testuingurua txertatuz eta Cohousing fenomenoa definituz eta aztertuz. Honela, etxebizitzaren arazoari eta konponbideari, ikuspegi zabalago batetik heldu nahi diogu, politika publikoen funtsezko paperaz gain ekintza kolektiboaren paperari ere adituz.

Palabras clave

Política de vivienda, Barreras, Acceso, Derechos sociales, Alternativas, Innovaciones sociales, Vivienda, Cooperativas, Características sistema, País Vasco, España